Kryteria kwalifikacji

Sztuka Współczesna studia stacjonarne II stopnia

na rok akademicki 2021/2022

 

Etap I

Weryfikacja ocen na dyplomie ukończenia studiów.

Stworzenie listy rankingowej na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie ukończenia studiów I stopnia (licencjackich)/dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich

 

Etap II

Rozmowa kwalifikacyjna online z 40 osobami, które uzyskały najwyższe wyniki w rankingu sporządzonym w I etapie, dotycząca zainteresowań kandydata sztuką współczesną oraz innymi dziedzinami humanistyki oraz motywacji do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Możliwa jest prezentacja zrealizowanych już projektów/opublikowanych tekstów dotyczących sztuki współczesnej.

Za rozmowę kwalifikacyjną można uzyskać 20 punktów. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej to uzyskanie co najmniej 12 punktów.

Na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej będzie stworzona lista rankingowa przyjętych na studia.

Limit przyjęć to 26 osób.