Studia I stopnia

Rekrutacja online

 

Limit miejsc: 30 osób

Opłata rekrutacyjna: 150zł

Link do rejestracji elektoronicznej: 
https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/1/KatalogKierunkow.aspx

 

Terminy

Digital Design

stacjonarne I stopnia

Rejestracja: od 01.06.2021 r. do 28.06.2021 r.

I etap – Przegląd porfolio (bez udziału kandydatów): 30.06,01.07.2021 r.

Ogłoszenie wyników I etapu: 02.07.2021 r.

II etap – Rozmowa kwalifikacyjna (online): 05,06.07.2021 r.

Ogłoszenie wyników II etapu: 07.07.2021 r.

Wpisy: 08.07.2021 r.

Ogłoszenie listy rezerwowej: 09.07.2021 r.

Wpisy z listy rezerwowej: 12.07.2021 r.

 

 

 

Egzamin wstępny (dla starej i nowej matury)

Etap IPrzegląd portfolio – bez udziału kandydatówKandydat przesyła portfolio w wersji elektronicznej, list motywacyjny oraz oświadczenie. Portfolio musi zostać załączone w systemie rekrutacyjnym do 28.06.2021 23:59:00

  • Portfolio prac artystycznych, projektowych, fotograficznych, szkiców concept art, ewentualnych wystaw i dyplomu art. ze szkoły średniej (jeśli kandydat ukończył szkołę średnią o profilu artystycznym) zamknięte w 20-stronicowym dokumencie PDF zaprojektowanym przez kandydata. Maksymalny rozmiar pliku PDF to 100MB.

  • Ewentualne materiały wideo – w postaci 1 wybranej realizacji (animacja lub wideo) nie dłuższej niż 2 minuty, lub showreel prezentujący fragmenty realizacji kandydata, o czasie również nie przekraczającym 2 minut. Wideo należy udostępnić komisji w postaci linku do internetowego serwisu do udostępniania wideo (np. YouTube.com, Vimeo.com) umieszczonym na wybranej stronie portfolio. Wideo może zostać umieszczone w serwisie najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji w systemie rekrutacyjnym. Zmiany w przesłanym materiale po tym terminie będą skutkowały dyskwalifikacją kandydata z dalszego procesu rekrutacji.

  • List motywacyjny o objętości maksymalnie 800 znaków, umieszczony wewnątrz portfolio, który przybliży komisji powód wyboru danego kierunku studiów przez kandydata. Może zawierać odpowiedź na pytania:
    1. Dlaczego zdecydowałem się na ten kierunek? 
    2. Jakie są moje zainteresowania sztuką, literaturą, kulturą?

  • Oświadczenie, które należy umieścić na ostatniej stronie portfolio:

Oświadczam, że jestem autorem/autorką wszystkich prezentowanych w portfolio prac.

……………………………………………….
data, imię i nazwisko”

Etap II:Rozmowa kwalifikacyjna online.

Rozmowa dotyczyć będzie zainteresowań i dokonań twórczych kandydata.

 

O przejściu do drugiego etapu decyduje uzyskanie pozytywnej oceny w I etapie rekrutacji.