Instytut Sztuki Mediów powstał w październiku 2019 roku w wyniku połączenia 3 samodzielnych katedr działających dotychczas w Wydziale Sztuki: Katedry Intermediów, Katedry Multimediów i Katedry Nauk o Sztuce (wcześniej katedry Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej). Zniesienie dawnych wydziałów i ustanowienie instytutów jako podstawowych jednostek organizacyjnych była efektem zmian w strukturze Uniwersytetu Pedagogicznego po wdrożeniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

Instytut prowadzi dydaktykę w ramach 3 kierunków studiów prowadzonych przez poszczególne katedry:

Katedra Intermediów – kierunek studiów I stopnia Sztuka i Media

Katedra Multimediów – kierunek studiów I stopnia Digital Design

Katedra Nauk o Sztuce – kierunek studiów II stopnia Sztuka Współczesna

Poza kształceniem studentów, kadra Instytutu prowadzi działalność artystyczną i badawczą w obszarach takich jak:

 • animacja
 • animacja kultury
 • audio art
 • fotografia
 • game dev
 • historia dizajnu
 • historia sztuki
 • intermedia
 • krytyka sztuki
 • kultura audiowizualna
 • malarstwo
 • multimedia
 • poszerzona rzeczywistość (AR)
 • sztuka krytyczna
 • sztuka społeczna
 • teoria sztuki
 • wideo art
 • wirtualna rzeczywistość (VR)