Wybór kursów na semestr III, IV, V, VI

Na II roku studiów licencjackich studenci kierunku Digital Design uczestniczą w 2 zdeklarowanych przez siebie kursach. Wybór kursu odbywa się podczas I roku studiów licencjackich w semestrze II (letnim).

 

Harmonogram i forma wyboru kursów:

 1. Do 26 kwietnia – wstępny wybór 2 wybranych kursów wśród podanej poniżej listy.
  Przeprowadzony drogą elektroniczną przez opiekuna roku.
 2. do 7 czerwca – ostatecznych wybór 2 wybranych kursów do wyboru wśród podanej poniżej listy.
  Przeprowadzony drogą elektroniczną przez opiekuna roku.
 3. do 25 czerwca – złożenie pisemnej deklaracji w formie wypełnionego i podpisanego formularza (do pobrania poniżej) w Dziekanacie Wydziału Sztuki (ul. Podchorążych 2 pok. 170)

Niniejsza deklaracja jest obligująca; możliwość zmiany kursów wyłącznie po zakończeniu każdego semestru (nie ma możliwości zmiany w trakcie trwania semestru), za zgodą prowadzącego kurs. Zmiany pracowni zatwierdza opiekun roku, a następnie przekazuję je do Dziekanatu.

 

 

Kursy do wyboru wśród podanej poniżej listy:

Student ma możliwość wyboru 2 kursów z Katedry Multimediów oraz z Katedry Intermediów.

 

 

Katedra Multimediów

 • Pracownia Video, mgr Łukasz Surowiec
 • Fotografia, mgr Marzena Kolarz
 • Pracownia Motion Graphic, dr Przemysław Liput, mgr Piotr Filipiuk
 • Pracownia ilustracji, mgr Magdalena Żmijowska, mgr Dominika Bobulska

 

 

Katedra Intermediów

 • Pracownia Fotografii Narracyjnej, dr Beata Długosz
 • Time-Based Media, dr Małgorzata Łuczyna
 • Pracownia Audio, mgr Bartosz Zaskórski
 • Laboratorium Działań Przestrzennych, dr hab. Maria Wasilewska
 • Pracownia Działań Wizualnych, dr Sebastian Wywiórski, mgr Lech Kolasiński
 • Pracownia Projektów Krytycznych, dr Małgorzata Markiewicz

 

Deklaracja wyboru pracowni DOC