Karty kursu szczegółowo opisują tematykę i problematykę poruszaną w ramach określonego kursu. Zawierają m.in. tematy zadań projektowych, zalecaną literaturę uzupełniającą, wymagania i kryteria ocen wykładowcy.

 

Studia I stopnia stacjonarne

I rok studiów licencjackich

 

Semestr I:

 

Semestr II:

 

 

II rok studiów licencjackich

Semestr III:

 

Semestr IV:

 
III rok studiów licencjackich

Semestr V:

 

Semestr VI: